TenantPro AB

Specialister inom lokaljuridik och tvistlösning


TenantPro - expert på hyresförhandling och att lösa tvister sedan 2014

Vår passion är att förbättra dina hyresvillkor

På ett proaktiv sätt hjälper vi dig som kommersiell hyresgäst att minska dina hyreskostnader. Vi är känd för att hitta extrema besparingsmöjligheter och lyckas ofta med att överträffa de förväntningar från våra kunder. 

Vad är din besparingspotential?

Se ett exempel av en hyresförhandling för att få en uppfattning om besparings potentiell som finns för ditt hyresavtal.

Vad vi står för:

Öppenhet

Resultat

Ansvar

Varför TenantPro:

Vi är kända för att hitta extrema besparingsmöjligheter

Vi gör allt möjligt för att lyckas

Vi arbetar delvis på provision som är en oerhört stark drivkraft i förhandlingen

Vi lyckas väldigt ofta att överträffa förväntningar från våra kunder

Vi strävar efter att förbättra relationen med din hyresvärd

Tjänster:

Hyresförhandling 

Avtalsgranskning 

Konfliktlösning

Lokalsökning

Förhandling vid tvungen avflyt från lokalen