Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

TenantPro AB

Vi sänker dina hyreskostnader


TenantPro - Specialist i Hyresförhandlingen

Vår passion är att sänka dina hyreskostnader

På ett proaktiv och mycket personligt sätt hjälper vi dig som kommersiell hyresgäst att sänka din hyra och att minska kostnader som är relaterad till ditt hyresavtal. Vi är känd för att hitta extrema besparingsmöjligheter och lyckas ofta med att överträffa de förväntningar från våra kunder. Vi gör allt möjligt för att lyckas och fortsätter att förhandla där var andra slutar. 

Vad är din besparingspotential?

Se ett exempel av en hyresförhandling för att få en uppfattning om besparings potentiell som finns för ditt hyresavtal.

Vad vi står för

 • Ärlighet
 • Öppenhet
 • Personlighet
 • Professionalitet

Varför TenantPro

 • Vi är kända för att hitta extrema besparingsmöjligheter
 • Vi gör allt möjligt för att lyckas
 • Vi arbetar på ett mycket personligt sätt
 • Vi har 10-års erfarenhet av förvaltarrollen
 • Vi arbetar delvis på provision som är en stark drivkraft i förhandlingen
 • Vi lyckas väldigt ofta att överträffa förväntningar från våra kunder
 • Vi strävar efter att förbättra relationen med din hyresvärd
 • Vi fortsätter ofta där var Advokaterna slutar att förhandla

Ytterligare tjänster

 • Avtalsgranskning
 • Konfliktlösning
 • Lokalsökning
 • Nyetablering av lokalen

Partnerskap

TenantPro arbetar i samarbete med en Advokatfirma som är specialiserad på hyresavtalsfrågor.

0