TenantPro AB

Vi sänker dina hyreskostnader


Resultat från en Hyresförhandling

Nuvarande hyresavtal (3 år)

Lokal 215 m2

Årshyra 688.000 sek (3200 SEK/m2/år)

Hyresvärdens förslag

Hyreshöjning 7%

Förändrade hyresvillkor: 9 ändringar

Samtliga 9 punkter är till hyresvärdens fördel

Nya hyreskontraktet gäller 3 år vilket innebär en total hyreshöjning motsvarande: 3 x 48.160 = 144.480 SEK

Resultat från hyresförhandlingen

Hyreshöjningen förhandlades ned från 7% till 2,5%

Antalet förändrade punkter förhandlades ned från 9 till 4

Besparingen i samband med sänkningar av övriga kostnader, utöver själva hyran, är en extra bonus till dig som kund och kan sluta på ett värde som överstiger besparingen på hyran.

Besparingsresultat på hyran: 92.880 SEK

Dina kostnader för att få hjälp från TenantPro

Fast grundpris för hyresförhandling: 6900 SEK

Vid hyresförhandling utgår ett procentuellt arvode på besparingsresultatet till TenantPro AB