TenantPro AB

Specialister inom lokaljuridik och tvistlösning


TenantPro erbjuder följande tjänster

1. Hyresförhandling

Vi tar helhetsansvaret att förhandla med hyresvärden för att uppnå absolut lägsta möjliga hyra och de förmånligaste hyresvillkoren utifrån det nya förslag du mottagit från din hyresvärd. Vi kan hyresmarknaden och vet vilka möjligheter det finns vid förhandlingar med fastighetsägare.

Fasta grundpriser för hyresförhandlingen vid Uppsägningar:

Fast grundpris: 6900 SEK

(om befintlig hyra är lägre än 750.000 sek/år)

Vid hyresförhandling utgår ett procentuellt arvode på besparingsresultatet till TenantPro AB 

Att anlita TenantPro är en lönsam investering både på kort och lång sikt!

2. Konfliktlösning

Har du hamnat i konflikt med hyresvärden eller känner dig osäker på att ta kontakt, kan du anlita TenantPro som kommunicerar och agerar å dina vägnar för att lösa konflikten på bästa sätt.  

3. Lokalsökning

Vi samarbetar med ett antal väletablerade mäklare som är specialiserade på att finna lokaler lämpliga för såväl kontor och butik som restaurang- och caféverksamhet. Ring eller sänd oss email om mer information önskas. 

4. Avtalsgranskning & hjälp med starten 

Vi hjälper dig som hyresgäst att utforma hyresavtalet från grunden för att säkerställa att du betalar rätt hyra och har de villkoren som gynnar dina affärer. Avtalsgranskning: fast pris 1990 sek